SẢN PHẨMTỰ TẠO DANH MỤC

Bên cạnh những công cụ đầu tư dựa trên những danh mục mà BSC xây dựng và khuyến nghị, nhà đầu tư còn có thể tự xây dựng danh mục cho riêng mình. BSC i-Invest cung cấp công cụ thông minh, hỗ trợ lọc cổ phiếu theo ngành, chỉ tiêu tài chính cơ bản, cũng như tính toán mức lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng của danh mục cơ bản để hỗ trợ nhà đầu tư tự tạo danh mục đầu tư theo ý muốn.

Tự tạo danh mục
Lợi ích mang lại

Ưu điểm nổi bật của hình thức đầu tư này là tính linh hoạt, Nhà đầu tư có thể tùy ý lựa chọn cổ phiếu và tỷ trọng để xây dựng danh mục của riêng mình.

Tương tự như các hình thức đầu tư còn lại do BSC i-Invest cung cấp, Tự tạo danh mục giúp Nhà đầu tư dễ dàng thực hiện mua bán đối với toàn bộ danh mục, tiết kiệm thời gian và thao tác đặt lệnh; dễ dàng theo dõi hiệu quả đầu tư của danh mục theo thời gian.

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ
TỰ TẠO DANH MỤC
TỰ TẠO DANH MỤC
GIẢI NGÂN
GIẢI NGÂN
THEO DÕI VÀ HIỆU CHỈNH
THEO DÕI VÀ HIỆU CHỈNH