SẢN PHẨMĐẦU TƯ THEO RỦI RO

Với chiến lược đầu tư theo rủi ro, BSC i-Invest sử dụng công nghệ tính toán hiện đại kết hợp giữa thời gian đầu tư dự kiến của nhà đầu tư, mức độ ưa thích rủi ro của nhà đầu tư và dữ liệu về mức độ rủi ro thực tế của các cổ phiếu so với thị trường, các nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu theo phân tích cơ bản của BSC để xây dựng nên các danh mục đầu tư có mức độ rủi ro từ thấp đến cao phù hợp với từng Nhà đầu tư.

Đầu tư theo rủi ro
Lợi ích mang lại

Việc kết hợp giữa đánh giá các yêu tố cơ bản của cổ phiếu, mức độ rủi ro thực tế của cổ phiếu so với thị trường để xây dựng danh mục, sau đó BSC i-Invest đánh giá mức độ ưa thích rủi ro của từng cá nhân và xây dựng danh mục đầu tư phù hợp và hiệu quả nhất cho Nhà đầu tư.

Đối với chiến lược đầu tư theo rủi ro, Nhà đầu tư có thể lựa chọn các danh mục đầu tư có rủi ro từ thấp đến cao phù hợp với chiến lược phân bổ và tích lũy tài sản.

KHÁCH HÀNG THAM GIA ĐẦU TƯ THẾ NÀO?
LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
KHẢO SÁT KHẨU VỊ RỦI RO
KHẢO SÁT KHẨU VỊ RỦI RO
LỰA CHỌN DANH MỤC
LỰA CHỌN DANH MỤC
GIẢI NGÂN
GIẢI NGÂN
THEO DÕI VÀ HIỆU CHỈNH
THEO DÕI VÀ HIỆU CHỈNH