SẢN PHẨMĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU

Chiến lược đầu tư theo mục tiêu được thực hiện dưới dạng xây dựng một kế hoạch đầu tư nhằm hướng đến một mục tiêu tài chính cụ thể của nhà đầu tư trong tương lai. Dựa trên các thông tin đầu vào của Nhà đầu tư như số tiền đầu tư ban đầu, số tiền mục tiêu, mốc thời gian mục tiêu, khẩu vị rủi ro đầu tư. BSC i-Invest tính toán và đưa ra gợi ý về các danh mục đầu tư phù hợp cho Nhà đầu tư lựa chọn để thực hiện mục tiêu của mình.

Đầu tư theo mục tiêu
Lợi ích mang lại

Với hình thức này, nhà đầu tư sẽ được BSC i-Invest xây dựng kế hoạch đầu tư để thực hiện mục tiêu tài chính một cách có hiệu quả, thay vì bị tác động bởi các yếu tố tâm lý của bản thân nhà đầu tư.

Nhờ sự kết hợp giữa phân tích cổ phiếu và đánh giá đặc điểm của nhà đầu tư về thời gian đầu tư, khẩu vị rủi ro, BSC i-Invest sẽ đưa ra được danh mục đầu tư phù hợp và hiệu quả nhất. Nhà đầu tư có thể xác định được kịch bản tốt nhất và xấu nhất về lợi nhuận trong tương lai để ra quyết định đầu tư.

Hoạt động mua và bán đối với toàn bộ danh mục sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và thao tác đặt lệnh. Đồng thời, việc theo dõi hiệu quả đầu tư của danh mục sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ BSC I-INVEST
LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
KHẢO SÁT KHẨU VỊ RỦI RO
KHẢO SÁT KHẨU VỊ RỦI RO
LỰA CHỌN DANH MỤC
LỰA CHỌN DANH MỤC
GIẢI NGÂN
GIẢI NGÂN
THEO DÕI VÀ HIỆU CHỈNH
THEO DÕI VÀ HIỆU CHỈNH