SẢN PHẨMĐẦU TƯ THEO CHỦ ĐỀ

Chiến lược đầu tư theo mục tiêu được thực hiện dưới dạng xây dựng một kế hoạch đầu tư nhằm hướng đến một mục tiêu tài chính cụ thể của Nhà đầu tư trong tương lai. Dựa trên các thông tin đầu vào của Nhà đầu tư như số tiền đầu tư ban đầu, số tiền mục tiêu, mốc thời gian mục tiêu, khẩu vị rủi ro đầu tư. BSC i-Invest tính toán và đưa ra gợi ý về các danh mục đầu tư phù hợp cho Nhà đầu tư lựa chọn để thực hiện mục tiêu của mình.

Đầu tư theo chủ đề
Lợi ích mang lại

Đầu tư theo chủ đề là chiến lược phù hợp với những nhà đầu tư ưa thích đầu tư với khoảng thời gian ngắn. Các chiến lược đầu tư dựa trên phân tích vĩ mô, tìm ra các nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ những sự kiện và xu hướng nhất định diễn ra trong nước và quốc tế. Với hình thức đầu tư này, các chuyên gia của BSC sẽ giúp khách hàng tìm ra các chiến lược đầu tư ngắn hạn tại mỗi thời điểm có sự kiện sắp diễn ra trên thị trường.

Đầu tư theo chủ đề sẽ giúp Nhà đầu tư tiết kiệm thời gian đặt lệnh và dễ dàng theo dõi hiệu quả đầu tư của toàn danh mục.

Với đội ngũ chuyên gia phân tích và nghiên cứu thị trường giàu kinh nghiệm cùng sự nắm bắt tích cực xu hướng của thị trường, BSC sẽ đưa ra những khuyến nghị phù hợp để mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn và đúng thời điểm cho Nhà đầu tư.

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ
TỰ TẠO DANH MỤC
TỰ TẠO DANH MỤC
GIẢI NGÂN
GIẢI NGÂN
THEO DÕI VÀ HIỆU CHỈNH
THEO DÕI VÀ HIỆU CHỈNH