Các loại phí và cách tính

Áp dụng từ 01/04/2020

1. Các loại phí:

 • Phí quản lý danh mục đối với các chiến lược đầu tư theo mục tiêu, theo rủi ro và theo chủ đề: 1%/năm (tính trên giá trị tổng chứng khoán hàng ngày)
 • Phí nền tảng công nghệ với các danh mục tự tạo: 0,65%/năm (tính trên giá trị tổng chứng khoán hàng ngày)

2. Đối với phí quản lý danh mục và phí nền tảng công nghệ: 

Phí quản lý danh mục và phí nền tảng công nghệ được tính hàng ngày theo công thức:
Phí hàng ngày = Giá trị chứng khoán cuối ngày x % phí (năm) / 360

3. Ví dụ về cách tính phí: Giả sử nhà đầu tư A đầu tư với nền tảng i-Invest một danh mục chứng khoán trị giá 100 triệu đồng. Với phí nền tảng công nghệ là 0.65%/năm.

 • Ngày T1: Giá trị danh mục đầu tư không thay đổi là 100 triệu đồng, phí ngày 1 bằng:
  100.000.000*0.65%/360 =1.805 đồng
 • Ngày T2:  Giá trị danh mục đầu tư tăng lên 102 triệu đồng, phí ngày 2 bằng: 
  102.000.000*0.65%/360 = 1.841 đồng.
 • Ngày T3: Giá trị danh mục đầu tư giảm xuống 90 triệu đồng, phí ngày 3 bằng:
  90.000.000*0.65%/360 = 1.625 đồng
 • Ngày T4: Nhà đầu tư quyết định bán ra.
 • Vậy tổng phí 3 ngày sẽ bằng: 1.805 + 1.841 + 1.625 = 5.272 đồng

 


 

Tôi có cần phải mở tài khoản mới để sử dụng BSC i-Invest tại BSC không ?

Nếu đã có tài khoản giao dịch tại BSC, khách hàng chỉ cần sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào hệ thống BSC i-Invest.

Sử dụng tài khoản 002CXXX.XXX để đăng nhập

Tôi chưa có tài khoản tại BSC, làm sao để sử dụng thử dịch vụ?

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản mới bằng cách bấm vào nút "Đăng ký ngay", sau đó cung cấp những thông tin như sau:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ

Hệ thống sẽ tự gửi lại tạo mật khẩu và link xác nhận vào địa chỉ Email đã đăng ký. Mã bảo mật được gửi qua email sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ và khách hàng có thể ấn vào đường link này để tạo mật khẩu cho tài khoản.

Khách hàng có thể đăng nhập bằng thông tin sau:

 • Địa chỉ email
 • Mật khẩu đăng nhập

Sau khi đăng ký tài khoản, khách hàng sẽ được chuyển về trang chủ của BSC để điền vào trang Đăng ký giao dịch trực tuyến. Sau khi điền đầy đủ thông tin, khách hàng sẽ nhận được điện thoại hỗ trợ và cần tới văn phòng BSC gần nhất để hoàn tất các bước mở tài khoản giao dịch. Tài khoản dùng thử có giá trị trong vòng 30 ngày.

Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể đầu tư sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản tại BSC.

Bản Công Bố Rủi Ro ( About Disclosure)

I. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) xin chào mừng và trân trọng cảm ơn Khách hàng đã sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” của chúng tôi.Để sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” do BSC cung cấp, đề nghị

2. Khách hàng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản nêu tại Bản Công bố Rủi ro (sau đây gọi tắt là "Bản Công bố") này.

3. Bằng việc tích chọn þ Tôi chấp nhận các điều khoản và điều kiện trên đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” theo các điều khoản và điều kiện được nêu tại bản Công bố rủi ro này.

4. Dịch vụ “BSC i-Invest” là dịch vụ trực tuyến do BSC cung cấp cho phép Khách hàng sử dụng các công cụ sẵn có để phân bổ, quản lý, đầu tư chứng khoán theo các mục tiêu lựa chọn của Khách hàng. 

II. QUYỀN THAY ĐỔI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ

BSC có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một phần nội dung của Bản Công bố tại bất cứ thời điểm nào. Bản Công bố sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest”, Khách hàng vui lòng xem lại nội dung của Bản Công bố để đảm bảo có được những thông tin cập nhật nhất.

III. RỦI RO ĐẦU TƯ

Phần lớn thông tin về doanh nghiệp hay thị trường mà phần mềm thu thập để phân tích đều được lấy trực tiếp từ chính doanh nghiệp, sở giao dịch hoặc công ty xuất bản khác mà BSC cho rằng đáng tin cậy. Tuy nhiên BSC không có nghĩa vụ đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu trách nhiệm nào đối với tính chính xác, hoàn chỉnh của thông tin được đề cập trong báo cáo cũng như những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung báo cáo.

Các thông tin về thị trường trong quá khứ không nhất thiết là chỉ báo cho kết quả trong tương lai. BSC không đảm bảo rằng các hệ thống, chỉ số, hoặc tín hiệu mua bán… sẽ dẫn đến lợi nhuận hoặc sẽ không dẫn đến tổn thất.

BSC không đảm bảo chắc chắn mức lợi nhuận ngang bằng hiệu suất giả thuyết từ danh mục đầu tư được tư vấn đối với bất cứ nhà đầu tư nào, vì diễn biến thị trường trong tương lai không nhất thiết sẽ diễn ra đúng như những giả định, tiên đoán hay kết quả mà phần mềm đã tính toán ra.

IV. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến luôn tiềm ẩn một số rủi ro phát sinh từ thiết bị, đường truyền hoặc từ bên thứ ba cung cấp dịch vụ nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.

Những rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải trong quá trình giao dịch trực tuyến đã được nhận diện tại Bản công bố rủi ro giao dịch trực tuyến. Khách hàng vui lòng tham khảo nội dung này trên website của BSC để nắm được thông tin.

V. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

BSC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:

 • Khách hàng không tuân thủ đúng quy định của BSC;
 • Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiết sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được dịch vụ “BSC i-Invest”;
 • Bất cứ giao dịch nào thực hiện ngoài ý muốn của Khách hàng do Khách hàng chưa hiểu rõ nội dung, cách thức sử dụng các hình thức giao dịch mà mình đã đăng ký với BSC, do sai sót trong quá trình Khách hàng thao tác với các thiết bị (như nhập sai dữ liệu, dữ kiện, gõ nhầm phím, v.v.);
 • Các nguyên nhân khác đã được nêu tại Hợp đồng mở tài khoản.

BSC cam kết mang lại cho Khách hàng dịch vụ tốt nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn dịch vụ “BSC i-Invest”.

 

 

Cơ Sở Pháp Lý (About Legal)

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” này là một phần không tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán được ký kết giữa Khách hàng và BSC.

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” này có giá trị pháp lý tương đương với bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ được giao kết trực tiếp giữa Khách hàng và BSC.

Bằng việc tích chọn þ Tôi chấp nhận các điều khoản và điều kiện trên đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” theo các điều khoản và điều kiện được nêu tại bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” này.

1. Định nghĩa

BSC i-Invest”: là dịch vụ trực tuyến do BSC cung cấp cho phép Khách hàng sử dụng các công cụ sẵn có để phân bổ, quản lý, đầu tư chứng khoán theo các mục tiêu lựa chọn của Khách hàng.

2. Chính sách phí

 1. Phí sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” sẽ được BSC thông báo cho Khách hàng khi đăng ký sử dụng và sẽ được tự động thu trên tài khoản của Khách hàng mở tại BSC.
 2. Tùy theo yêu cầu, BSC có quyền quy định và/hoặc điều chỉnh phí sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. Khách hàng sẽ được BSC thông báo theo một cách thức và thời gian mà BSC thấy là phù hợp trong trường hợp BSC thực hiện điều chỉnh phí sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest”.

3. Cam kết của Khách hàng

 1. Các danh mục đầu tư chứng khoán của Khách hàng trên “BSC i-Invest” được tạo ra trên cơ sở các thông tin do Khách hàng cung cấp và Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm trong việc cung cấp, sử dụng các thông tin cá nhân này khi sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest”.
 2. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng các thông tin và danh mục đầu tư trên “BSC i-Invest” hoàn toàn mang tính chất tham khảo đối với Khách hàng. “BSC i-Invest” không được hiểu là dịch vụ tư vấn đầu tư do BSC cung cấp hoặc dịch vụ ủy thác đầu tư của Khách hàng cho BSC hoặc sự cam kết của BSC về khoản lợi nhuận Khách hàng sẽ thu được khi sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest”.
 3. BSC i-Invest” là dịch vụ thuộc quyền sở hữu của BSC. Mọi hành vi sao chép, khai thác, can thiệp, … vào “BSC i-Invest” vì bất kỳ lý do thương mại hay không thương mại nào từ phía Khách hàng mà không được sự đồng ý của BSC đều bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, BSC có toàn quyền đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest”, khởi kiện yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại về các hành vi vi phạm của mình hoặc bất kỳ một biện pháp nào khác mà BSC xét thấy cần thiết và pháp luật cho phép để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của BSC.
 4. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, với mục đích liên tục hoàn thiện dịch vụ, tùy từng thời điểm, BSC có thể điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ “BSC i-Invest” đã cung cấp cho Khách hàng nếu BSC xét thấy cần thiết và phù hợp. Việc điều chỉnh này là quyền nhưng không phải là nghĩa vụ của BSC đối với Khách hàng. BSC không có trách nhiệm phải thông báo hoặc xin phép Khách hàng trước khi thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với “BSC i-Invest”.

4. Điều khoản chung

 1. Khách hàng cam kết tuân thủ đúng các điều khoản và điều kiện tại bản Thỏa thuận sử dụng “BSC i-Invest” này. Các nội dung không được quy định tại bản Thỏa thuận sử dụng “BSC i-Invest” này sẽ được các bên thực hiện theo quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các hợp đồng/thỏa thuận khác đã được ký kết giữa Khách hàng và BSC và quy định của pháp luật.
 2. Việc sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các điều khoản và điều kiện tại bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ “BSC i-Invest” này do BSC quyết định.
Việc chuyển tiền giữa các tiểu khoản thực hiện như thế nào?

Mỗi lần khách hàng tạo một danh mục, hệ thống BSC sẽ tự động tạo một tiểu khoản tương ứng với danh mục đó.

Khi danh mục và tiểu khoản đã được tạo, hệ thống sẽ đưa khách hàng đến trang chuyển tiền từ tài khoản BIDV trực tiếp sang tiểu khoản. Giới hạn mỗi lần chuyển tiền là 50 tỷ VND.

Để quản lý dòng tiền chuyển giữa tài khoản BIDV và các tiểu khoản, khách hàng có thể bấm vào tab “Quản lý  tiền”.

Tôi có thể tự tạo danh mục những cổ phiếu riêng hay không?

Hệ thống BSC i-Invest của BSC có hỗ trợ điều này với tính năng “Khách hàng tự chọn cổ phiếu – DIY”. Khách hàng thực hiện theo những bước sau để tạo danh mục.

Vào tab “Khách hàng tự chọn cổ phiếu – DIY”. Khách hàng cần điền/chọn lựa những thông tin sau:

 • Tên kế hoạch
 • Chọn tiêu chuẩn so sánh (VN-Index, HASTC, VN30 Index)
 • Chọn cổ phiếu cho vào danh mục

Hệ thống BSC đưa ra 2 giải pháp chọn cổ phiếu:

Cách 1: Khách hàng có thể chọn trực tiếp cổ phiếu để đưa vào danh mục bằng cách tích vào ô vuông phía bên cạnh mã cổ phiếu. Khách hàng có thể nhập vào thanh tìm kiếm theo mã cổ phiếu hoặc tên doanh nghiệp.

Sau đó ấn vào nút "Cổ phiếu đã chọn" để sang bước tiếp theo

Cách 2: Khách hàng sử dụng bộ lọc cổ phiếu trên hệ thống BSC. Chức năng chính:

 • Lọc cổ phiếu theo ngành
 • Lọc cổ phiếu theo chỉ tiêu tài chính

Lợi suất kỳ vọng là gì? Cách xác định lợi suất kỳ vọng?

Lợi suất là % thu nhập của một khoản đầu tư (bao gồm cổ tức nhận được và sự tăng giá của chứng khoán) trên số vốn đầu tư ban đầu.

Lợi suất kỳ vọng là mức lợi suất của một khoản đầu tư mà nhà đầu tư trông đợi có thể đạt được. Thông thường, lợi suất kỳ vọng được đại diện bằng lợi suất bình quân của khoản đầu tư đó trong một khoảng thời gian đủ dài trong quá khứ.

Làm thế nào để tạo một Danh mục Đầu tư theo mục tiêu?

Danh mục Đầu tư theo mục tiêu: Khách hàng có một mục tiêu rõ ràng trong tương lai, muốn đầu tư để thực hiện mục tiêu đó. Cách thực hiện:

Bước 1: Khách hàng cần điền những thông tin sau:

 • Nhập tên kế hoạch
 • Điền thời hạn mục tiêu.
 • Số tiền mục tiêu: Khách hàng điền số tiền vào ô trống
 • Số tiền đầu tư ban đầu: Khách hàng điền số tiền vào ô trống (tối thiểu 5,000,000 VND)

Bước 2: Hệ thống sẽ đưa ra một số câu hỏi để đánh giá khẩu vị rủi ro trong đầu tư của khách hàng (bắt buộc trả lời), và một số câu hỏi lựa chọn để làm rõ hơn (không bắt buộc)

Bước 3: Đề xuất danh mục

Căn cứ vào thời gian mục tiêu đầu tư và đánh giá khẩu vị rủi ro của khách hàng, khách hàng sẽ nhận được khuyến nghị các danh mục đầu tư phù hợp (tối đa 03 khuyến nghị). Với mỗi danh mục khuyến nghị, các thông số sau sẽ được tính toán và hiển thị:

 • Số lượng mã chứng khoán trong danh mục
 • Số tiền tối thiểu để đầu tư vào danh mục, dựa trên dữ liệu về giá đóng cửa ngày liền trước đó
 • Lợi suất kỳ vọng
 • Rủi ro kỳ vọng
 • Số tiền hàng tháng cần đầu tư thêm vào danh mục để đạt được mục tiêu của kế hoạch đầu tư
 • Đồ thị dự phóng danh mục đầu tư theo thời gian dựa trên lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư.

Lưu ý: Danh mục được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử, có thể sẽ có biến động khi tiến hành đầu tư thật.

 

Đầu tư theo danh mục với BSC i-Invest là gì ?

Đầu tư theo danh mục với BSC i-Invest là giải pháp hiện đại bao gồm việc kết hợp nhiều dữ liệu và thuật toán khác nhau với mục tiêu chọn những mã cổ phiếu tốt nhất từ thị trường chung. Không giống như những phương pháp trước đây, đầu tư với BSC i-Invest cho phép khách hàng loại bỏ toàn bộ cảm xúc khi giao dịch, giúp nhà đầu tư thực hiện đúng với kế hoạch đầu tư của bản thân.

Trong khi đầu tư truyền thống là cách thức chú trọng vào từng cổ phiếu đơn lẻ, đầu tư theo danh mục với BSC i-Invest tại BSC tập trung vào lựa chọn toàn bộ danh mục. Dựa trên những biến số về sự thay đổi giá cổ phiếu trong quá khứ, hệ thống BSC giúp khách hàng tạo ra những danh mục đầu tư tối ưu, trong đó độ lệch chuẩn của tỷ lệ sinh lời của danh mục là thấp nhất, tỷ lệ sinh lời của danh mục là cao nhất. Nói cách khác, danh mục đầu tư tối ưu khách hàng sử dụng có rủi ro kỳ vọng thấp hơn và lợi nhuận kỳ vọng cao hơn so với việc đầu tư từng cổ phiếu đơn lẻ.

Hiện tại, có tới hàng nghìn mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, việc tạo ra những danh mục đầu tư khác nhau, tùy theo khẩu vị rủi ro của khách hàng, là điều BSC hướng tới. Khách hàng sử dụng cần cung cấp những thông tin về sức chịu đựng rủi ro và lợi nhuận, thuật toán tự động tại BSC sẽ cung cấp những danh mục đầu tư đáp ứng những chỉ tiêu này (danh mục 1, 1A và 1B trong hình vẽ), sau đó sẽ chọn ra danh mục có hiệu suất đầu tư tốt nhất (danh mục 1A trong hình vẽ).

Danh mục đầu tư tối ưu được lập ra, tuy nhiên, thị trường và cả danh mục sẽ luôn luôn biến động theo từng phút. Để giải quyết vấn đề này, thuật toán trong hệ thống BSC i-Invest của BSC sẽ tính toán và đưa ra những khuyến nghị cân bằng danh mục theo định kỳ để đưa danh mục về lại mức tối ưu.