Tiết kiệm giống như việc trồng cây

Tiết kiệm giống như việc trồng cây

Thời gian tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời điểm tốt nhất sau đó là bây giờsee more
By BSC . Apr 15, 2020, 06:23PM
Phân tích định lượng (P3) : Tái cân bằng danh mục đầu tư

Phân tích định lượng (P3) : Tái cân bằng danh mục đầu tư

Sau một năm, lợi suất của từng loại chứng khoán trong danh mục là khác nhau, dẫn đến tỷ trọng của từ...see more
By BSC . Mar 31, 2020, 06:48PM
Phân tích định lượng (P2) : Khoảng tin cậy

Phân tích định lượng (P2) : Khoảng tin cậy

Ở kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu về lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro đi kèm. Tuy nhiên, chúng ta không thể...see more
By BSC . Mar 30, 2020, 04:51PM
Phân tích định lượng (P1): Tìm hiểu về lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng

Phân tích định lượng (P1): Tìm hiểu về lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng

Chúng ta có thể thấy điều này qua biến động giá của HPG và DPM trong 10 năm qua. Trong khi thị giá c...see more
By BSC . Mar 30, 2020, 04:38PM
Pandemic Crisis : Lời giải thích cho cuộc khủng hoảng COVID 19

Pandemic Crisis : Lời giải thích cho cuộc khủng hoảng COVID 19

Một đại dịch khiến mọi người lo lắng, mọi người không chỉ lo lắng về việc kiểm soát virus và những g...see more
By BSC . Mar 15, 2020, 01:36AM
Chiến lược đầu tư bền vững và an toàn vào Quỹ Chỉ số, ETF hoặc Quỹ tương hỗ

Chiến lược đầu tư bền vững và an toàn vào Quỹ Chỉ số, ETF hoặc Quỹ tương hỗ

Đầu tư thụ động - là một chiến lược đầu tư liên quan đến việc đầu tư định kỳ và nắm giữ các tài sản...see more
By BSC . Feb 28, 2020, 10:27PM
4 Giai đoạn tài chính cá nhân trong cuộc đời mỗi con người

4 Giai đoạn tài chính cá nhân trong cuộc đời mỗi con người

Các yếu tố tạo thành một kế hoạch tài chính bao gồm lập ngân sách để tạo tiền đề tiết kiệm, đầu tư c...see more
By BSC . Feb 28, 2020, 06:10PM
Dạy con của bạn hiểu về trí thông minh tài chính – Financial Intelligence

Dạy con của bạn hiểu về trí thông minh tài chính – Financial Intelligence

Là cha mẹ, bạn cần phải hiểu hiểu tầm quan trọng của trí thông minh tài chính, sức mạnh của sự tiết...see more
By BSC . Feb 26, 2020, 05:49PM
Safety First - Chiến lược hoạch định tài chính cá nhân ưu tiên an toàn ( P2)

Safety First - Chiến lược hoạch định tài chính cá nhân ưu tiên an toàn ( P2)

Phương pháp tiếp cận ưu tiên sự an toàn dựa vào quan điểm rằng một cá nhân đang xem xét giữ tiền của...see more
By BSC . Feb 26, 2020, 12:52AM
Probability First - Chiến lược hoạch định tài chính cá nhân ưu tiên xác suất (P1)

Probability First - Chiến lược hoạch định tài chính cá nhân ưu tiên xác suất (P1)

Quá trình phát triển một kế hoạch tài chính lành mạnh bao gồm việc biến những thành quả của sự nghiệ...see more
By BSC . Feb 25, 2020, 08:35PM
Làm thế nào để tránh bị cuốn theo lối sống của người khác khi bạn bị bao vây bởi những người bạn giàu có

Làm thế nào để tránh bị cuốn theo lối sống của người khác khi bạn bị bao vây bởi những người bạn giàu có

Lớn lên với những người bạn cực kỳ giàu có đã định hình con người của bạn ngày nay và nó làm bạn tốt...see more
By BSC . Feb 21, 2020, 09:38PM
Tiền lương của bạn có tăng nhanh như lạm phát?

Tiền lương của bạn có tăng nhanh như lạm phát?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng tiền lương của mình tăng nhanh hơn lạm phát và công việc của bạn là mãi mãi...see more
By BSC . Feb 21, 2020, 12:10AM
icon load more