Tâm lý giao dịch (Phần II)

Tâm lý giao dịch (Phần II)

Ở phần I, nhà đầu tư đã hiểu được thế nào là tâm lý giao dịch và diễn biến của nó. Ở phần II này, ch...see more
By BSC . Nov 13, 2020, 09:56AM
Tâm lý giao dịch (Phần I)

Tâm lý giao dịch (Phần I)

Nhà đầu tư mới thường nghĩ rằng chỉ cần có một hệ thống giao dịch tốt là có thể thành công trên thị...see more
By BSC . Nov 13, 2020, 09:45AM
Hướng dẫn xây dựng hệ thống giao dịch phái sinh

Hướng dẫn xây dựng hệ thống giao dịch phái sinh

Nhà đầu tư biết lựa chọn các chỉ báo kĩ thuật phù hợp để xác định điểm vào lệnh, giá mục tiêu và giá...see more
By BSC . Oct 22, 2020, 10:40AM
Phụ nữ hiện đại: Độc lập tài chính, làm chủ cuộc đời

Phụ nữ hiện đại: Độc lập tài chính, làm chủ cuộc đời

Độc lập tài chính không phải là một việc dễ dàng nhưng hãy luôn đảm bảo đó là ưu tiên hàng đầu nếu b...see more
By BSC . Oct 20, 2020, 05:22PM
Hướng dẫn giao dịch margin

Hướng dẫn giao dịch margin

Hướng dẫn cơ bản để sử dụng hiệu quả margin trong đầu tư chứng khoán.see more
By BSC . Oct 05, 2020, 02:20PM
Phương pháp đầu tư của BSC iCenter

Phương pháp đầu tư của BSC iCenter

Phương pháp đầu tư của BSC iCentersee more
By BSC . Sep 23, 2020, 05:28PM
Cơ bản về phân tích kỹ thuật

Cơ bản về phân tích kỹ thuật

Với phân tích kỹ thuật, BSC i-Center xác định các điểm mua, điểm bán phù hợp, cùng với điểm cắt lỗ đ...see more
By BSC . Sep 23, 2020, 04:14PM
Tiết kiệm giống như việc trồng cây

Tiết kiệm giống như việc trồng cây

Thời gian tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời điểm tốt nhất sau đó là bây giờsee more
By BSC . Apr 15, 2020, 06:23PM
Phân tích định lượng (P3) : Tái cân bằng danh mục đầu tư

Phân tích định lượng (P3) : Tái cân bằng danh mục đầu tư

Sau một năm, lợi suất của từng loại chứng khoán trong danh mục là khác nhau, dẫn đến tỷ trọng của từ...see more
By BSC . Mar 31, 2020, 06:48PM
Phân tích định lượng (P2) : Khoảng tin cậy

Phân tích định lượng (P2) : Khoảng tin cậy

Ở kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu về lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro đi kèm. Tuy nhiên, chúng ta không thể...see more
By BSC . Mar 30, 2020, 04:51PM
Phân tích định lượng (P1): Tìm hiểu về lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng

Phân tích định lượng (P1): Tìm hiểu về lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng

Chúng ta có thể thấy điều này qua biến động giá của HPG và DPM trong 10 năm qua. Trong khi thị giá c...see more
By BSC . Mar 30, 2020, 04:38PM
Pandemic Crisis : Lời giải thích cho cuộc khủng hoảng COVID 19

Pandemic Crisis : Lời giải thích cho cuộc khủng hoảng COVID 19

Một đại dịch khiến mọi người lo lắng, mọi người không chỉ lo lắng về việc kiểm soát virus và những g...see more
By BSC . Mar 15, 2020, 01:36AM
icon load more