4 Giai đoạn tài chính cá nhân trong cuộc đời mỗi con người

Các chiến lược kế hoạch tài chính khác nhau cho các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của một người có thể giúp đơn giản hóa nhiệm vụ đầu tư cho các thời kỳ khác nhau của vòng đời. Các yếu tố tạo thành một kế hoạch tài chính bao gồm lập ngân sách để tạo tiền đề tiết kiệm, đầu tư cho mục tiêu bản thân, bảo đảm, bảo vệ thu nhập thông qua cuộc sống và bảo hiểm chung, quản lý nợ và lập kế hoạch chuyển giao của cải.

Mặc dù mỗi yếu tố đóng một phần quan trọng trong việc đảm bảo tài chính của bạn, nhưng không phải tất cả chúng đều có ý nghĩa như nhau ở mọi giai đoạn trong vòng đời. Phân loại các hoạt động là tối quan trọng, quan trọng, khẩn cấp và tùy chọn trong từng giai đoạn của cuộc đời bạn. Những hoạt động được xác định là tối quan trọng và quan trọng cần được tập trung nguồn lực ngay lập tức. Chỉ xem xét các hoạt động được dán nhãn là khẩn cấp nếu chúng cũng được xem là thiết yếu. Ví dụ, trong khi bạn có thể xem xét giữ đóng góp hàng tháng cho quỹ hưu trí để trả tiền bảo hiểm nhân thọ, bạn không nên xem xét việc đó để tài trợ cho một chuyến du lịch ngay cả khi nó là khẩn cấp.

Chúng tôi cho bạn biết bốn giai đoạn quan trọng trong một vòng đời một con người và các phương pháp và công cụ hoạch định kế hoạch tài chính khác nhau có thể phù hợp với các mục tiêu khác nhau tại từng thời điểm để làm cho nó trở thành nên suôn sẻ cho bạn.

Giai đoạn có khoản thu nhập đầu tiên.

Khi bạn mới bắt đầu kiếm được thu nhập đầu tiên sau khi ra trường, lập ngân sách là kỹ năng tài chính quan trọng mà bạn cần nắm vững. Xây dựng ngân sách phù hợp và xây dựng kỷ luật bản thân để sống trong thu nhập của bạn để bạn không rơi vào bẫy tín dụng. Khi bạn học cách phân bổ chi phí của mình vào thu nhập khả dụng, hãy bắt đầu xây dựng khoản tiết kiệm vào ngân sách của bạn. Quỹ khẩn cấp sẽ phải được đóng góp định kỳ từ khoản thặng dư của bạn và đây là nhiệm vụ khẩn cấp và quan trọng.

Bắt đầu một khoản đầu tư cho nghỉ hưu là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn này mặc dù mục tiêu có vẻ quá dài trong tương lai. Đầu tư cho các mục tiêu khác là tùy chọn trong giai đoạn này và có thể bắt đầu khi thu nhập và tiết kiệm của bạn ổn định.

Kế hoạch cho bất động sản là tùy chọn ở giai đoạn này và bạn có thể xem xét nó trong tương lai khi sự giàu có đã được bạn tạo ra.

Giai đoạn có người phụ thuộc

Đây là giai đoạn đòi hỏi khắt khe nhất vì nhiều yếu tố của kế hoạch tài chính cần được phục vụ. Bạn có thể có người phụ thuộc vào thu nhập của mình và do đó, bảo hiểm nhân thọ là một yếu tố quan trọng đối với sự bảo toàn. Xem xét bảo hiểm có kỳ hạn cung cấp cho bạn sự bảo vệ cần thiết với chi phí hiệu quả nhất. Mở rộng bảo hiểm y tế để trang trải cho gia đình của bạn.

Thu nhập và chi phí của bạn sẽ được mở rộng và bạn nên lập ngân sách và tiết kiệm tốt hơn trong giai đoạn này. Sống bằng ngân sách là rất quan trọng để có thể phân bổ khoản tiết kiệm cho nhiều mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn mà bạn có khả năng sẽ có trong giai đoạn này. Sửa đổi và tinh chỉnh ngân sách của bạn định kỳ để phản ánh thu nhập và nhu cầu tiết kiệm của bạn. Xây dựng một danh mục đầu tư phù hợp với nhu cầu tăng trưởng, thu nhập hoặc thanh khoản của các mục tiêu.

Thuê một chuyên gia để giúp bạn làm điều này một cách hiệu quả nếu bạn thấy mình chần chừ. Xây dựng kế hoạch bất động sản cơ bản dựa vào tài chính của bạn bằng cách phân bổ rõ ràng về các khoản đầu tư và bảo hiểm của bạn.

Quản lý nợ là một chức năng quan trọng trong giai đoạn này do nhu cầu của bạn có thể sẽ nhiều hơn khả năng có sẵn của các quỹ. Giữ khả năng trả nợ của bạn trong khi thêm nợ và đảm bảo bạn không làm tổn hại đến điểm tín dụng hoặc lịch sử tín dụng của bạn. Bạn không cần phải đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ với việc đánh đổi tiết kiệm cho mục tiêu hưu trí, bảo vệ bảo hiểm và các mục tiêu thiết yếu như nhà ở.

Giai đoạn tăng trưởng

Nếu bạn đã quản lý tài chính cá nhân của mình một cách thận trọng cho đến nay, thì đây sẽ là giai đoạn vàng cho tài chính của bạn. Thu nhập của bạn sẽ cao hơn và nhìn thấy xu hướng tăng trưởng, trong khi chi phí của bạn sẽ ổn định dẫn đến ngân sách thặng dư ngày càng tăng. Lưu tâm đến các chi phí là quan trọng ngay cả trong giai đoạn này và trọng tâm của việc lập ngân sách sẽ là tối đa hóa tiết kiệm.

Quản lý đầu tư là rất quan trọng trong giai đoạn này. Nhiều mục tiêu của bạn sẽ gần đạt được và các khoản đầu tư phải được tái cân bằng để bám sát mục tiêu. Đây cũng là thời gian để bắt kịp các mục tiêu quan trọng như nghỉ hưu với số tiền tiết kiệm vượt mức được giao cho việc này. Trường hợp các mục tiêu tốt trong tương lai, các khoản đầu tư sẽ phản ánh khả năng chấp nhận rủi ro để kiếm được lợi nhuận cao hơn.

Bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe nên được cập nhật và phù hợp với tình hình tài chính của bạn.

Bây giờ bạn đã tích lũy được sự giàu có, hãy dành thời gian để lên kế hoạch về cách bạn muốn phân phối tài sản vào các bất động sản của mình và chính thức hóa Di chúc. Đảm bảo rằng các tài sản và đầu tư không có các đề cử trái với những gì bạn đã quyết định trong Di chúc của bạn. Nghĩa vụ nợ không nên khó khăn trong giai đoạn này với thu nhập cao. Nhưng hãy xem xét nhu cầu tài trợ cho các mục tiêu khác của bạn trước khi bạn thêm gánh nặng nợ nần.

Giai đoạn nghỉ hưu

Ngân sách trở thành trọng tâm của tài chính một lần nữa trong thời gian nghỉ hưu. Đối tượng bây giờ là kiểm soát chi phí để ở trong thu nhập khả dụng. Quản lý các khoản đầu tư để tạo thu nhập và bảo vệ khỏi lạm phát trở thành hoạt động đầu tư chính trong giai đoạn này.

Bảo hiểm y tế đầy đủ là rất quan trọng vì chi phí y tế có thể làm giảm thu nhập của bạn. Bảo hiểm nhân thọ chỉ có thể có liên quan nếu được yêu cầu bảo vệ thu nhập hưu trí cho người phụ thuộc và nợ không phải là một phần lớn trong tài chính của bạn tại thời điểm này.

Một hoạt động quan trọng khi bắt đầu nghỉ hưu là đơn giản hóa tài chính. Điều này sẽ bao gồm cắt giảm nhiều tài khoản và đầu tư, tổ chức các tài liệu, cập nhật chi tiết và hợp nhất các khoản đầu tư với một vài tài khoản có liên quan. Hãy chắc chắn rằng tất cả các tài liệu tài chính của bạn được cập nhật và có thể truy cập.

Sử dụng tối ưu thời gian, kinh phí và năng lượng hạn chế bằng cách tập trung vào các hoạt động rất  quan trọng và quan trọng ở từng giai đoạn trong cuộc sống của bạn. Theo thời gian, bạn sẽ thấy rằng bạn đã đan kết tất cả các yếu tố mà không thấy toàn bộ kế hoạch tài chính của mình đáng sợ